Алхимия

За да се разбере от къде се появява развитието на популярната алхимия е нужно да се проследи историята. В древен Египет химията била…

Read More

Жертвоприношения

Понеже съм черен маг, няма как да не се вълнувам от темата Жертвоприношения. Разбира се, поради непоколебимите ми атеистични убеждения, още никой бог…

Read More