Авторски права

праваЗащита на авторските права в https://magia.onl/:
1.https://magia.onl/ се ползва от защитата на сега действащия Закон за авторското право и сродните му права, а така също и на международните договорености, по които България е страна.

2. Препубликуването на публикувани в https://magia.onl/ материали (или на части от тях) е възможно само след договаряне с техните автори или с издателя (с мен чрез e-mail: admin@magia.onl ). В този случай е задължително да се укаже конкретен автор и че материалът е от блога https://magia.onl/ и да се постави активна хипер-връзка (https://magia.onl/).

3. Никаква част от материалите в https://magia.onl/ не може да бъде използвана за комерсиални цели.

4. Авторските права на публикуваните в https://magia.onl/, както и сродните им права (преводачески, съставителски, права за преработка и др.) принадлежат на лицата, които са ги създали (съгласно чл. 5, 9, 11, 12 от Закона за авторското право и сродните му права).

5. Използваните снимки, картинки, графики и подобно, са с CC0 Creative Commons (безплатни за търговска употреба, при които не се изисква признание на авторството) и неограничени от лиценз. При възникнали проблеми, моля незабавно се свържете с мен чрез e-mail: admin@magia.onl !

6. Достъпът до публикувани произведения може да бъде спиран само по инициатива на https://magia.onl/ при получаване на неопровержими доказателства за плагиатство, нанасяне на ущърб на трети лица и др. закононарушения, които не са били известни на https://magia.onl/ към момента на публикуването им.

7. https://magia.onl/ не носи отговорност за действия на трети „лица“, както и за допуснати вреди, нереализирана печалба и т.н.