Вътрешен екран в магията

Още от най-дълбока древност в менталната магия се употребява вътрешен екран като част от активното управлението на реалността посредством използването на разнообразен набор от ментални ресурси. 

Това, което се получава като процес от използването им в магията, се нарича моделиране. А едно от нещата, които се използват при моделирането, е именно вътрешният екран, върху който се работи с мисълта.

Мисълта се създава и едновременно с нейното създаване или по-късно във времето (въпрос на личен избор) се задейства и насочва от волята, а след нея- и магията.

За да спазя мои морални и етични принципи, единственото, което ще разкрия е как се въздейства върху личната вътрешна реалност. Съответно ще пропусна да опиша как се създава връзка за въздействие върху външна реалност и върху реалността на други хора.

Достигане на вътрешния екран.

За да се състави моделиране на собствената реалност, първото условие е да се създаде работната среда. Това означава да се достигне до т.нар. вътрешен екран. За целта може да се използва автохипноза. В случай, че е добре овладяна, се използва съкратеният вариант за навлизане в това състояние, който за секунда да доведе до нужния транс. Ако не, процесът отнема малко повече време.

Ето за незапознатите една лесна техника за автохипноза:

Легнете удобно и затворете очи. Отпуснете се. Дишайте равно и не дълбоко. Постарайте се да чувствате единствено физическото си тяло. Не бива да има абсолютно никакви мисли в съзнанието ви. Отпускането е целенасочено и продължава, докато от един момент натам се озовете в едно състояние, при което няма да ви се налага да следите дишането си, а то ще е автоматично и ще сте сякаш в нищото, без връзка с познатия ви физически свят и без усет на физическото ви тяло.

Горе описаното състояние е грешно бъркано с друг свят, наричано е астрал и прочие. Причината е, че мозъкът има възможностите да го запълни с всякакви фантазии, които да изглеждат много реални. Така например, ако сте с настройката да срещнете гуру, ангел, демон и прочие, то мозъкът ще ги създаде автоматично и ще се срещнете, ще си говорите с илюзията си.

Подсъзнанието ще предостави измислиците си на съзнанието сякаш са самата реалност. Но не са реалност, а е само автохипноза, която води единствено до сферата на личния ум. Ето защо вътрешният екран не е правилно да се оставя на произвола на подсъзнанието.

Така описаният вътрешен екран е и работното състояние, което е необходимо за направата на някои видове магии.

Моделиране върху вътрешния екран.

Вътрешният екран не е това, което се „вижда”, когато обикновено се затварят очите. Той е място, а не е като картина. Когато се изпълни правилно, т.е. се овладее подсъзнанието да не генерира илюзорна образност, тогава се попада в едно нищо без посоки и без стандартни ориентири, докато човек не си ги създаде (например като се огледа около себе си).

Можете да почувствате тялото си в това нищо, но при това не бива да забравяте, че то не е вашето физическо тяло, а само проекция на мозъка.

Понеже няма досег до физическото тяло, затова и хипнозата/автохипнозата се е ползвала за обезболяващо в миналото, а и сега- при определени случаи, още се ползва.

Уточнявам, че първата проекция на мозъка ви във вашия вътрешен екран обикновено е на тялото ви, но не е задължително. Също така обикновено фонът за вътрешен екран е тъмно-сив, но и това не е задължително.

И тъй като именно мозъкът ви създава цялото място- то в него вие можете да генерирате практически каквото си пожелаете. Съответно можете да създадете нещо, в което няма абсолютно никаква логика или пък има изцяло шантава логика. Във вътрешния екран няма действие на принципа „причина-следствие”. Може да се създаде следствие, за което не е имало причина.

Препоръчвам ви, докато не натрупате опит, за да не се обърквате, винаги да създавате логични конструкции, в които да залагате причинно-следствени връзки колкото можете по-подробни до най-малкия детайл. Така ще избегнете някои неприятни ситуации, които може да се породят от конструирането на нелогичен модел.

Вътрешният екран за лични нужди да се комбинира с НЛП или да се ползва като място, на което безопасно да се експериментира в някаква област на магията, ясновидството, а също и за най-обикновени житейски ситуации.

Автор: The Shadow, https://magiata.info , https://magia.onl

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

4 thoughts on “Вътрешен екран в магията

  1. С удоволствие минах и през тази статия, благодаря!

    Да разбирам ли, че с автохипноза можем да създадем напълно нереален живот и случки?

  2. Да, възможно е чрез хипноза да се създаде напълно нереален живот и случки, но само при определени условия. Такава опасност има при объркването на автохипноза с астрал и подобно, което описах в материала, а също и при регресивната хипноза/автохипноза. Има документирани случаи, при които хора под транс за регресия описват едно, а свидетели на случките описват съвсем друг развой на събитията. Не, че човекът под транс лъже, а изкривяването се дължи на дейността на подсъзнанието и е неволно. Има варианти, при които самият човек след транса си коригира какво е казал и сам. По-лошият вариант е, когато не успее да се усети, че има промяна в спомените си в следствие на транса, до колкото е засегната възможността да помни реалните факти. Поради тази причина и регресивната хипноза/автохипноза е без доказателствена стойност в съда в редица държави (от онези, които имат добре развити научни изследвания по въпроса).

    От там и препоръките ми да се избягва вменяване на спомени за минал живот. Те са фалшиви и могат да отключат проблеми. Най-малкото водят до скъсване на връзка с реалността и проблеми с дар логика.

  3. Личи си, че сте много добре запознат с тази материя и много ми помагате да намирам отговорите, които търся. Така обяснено съм на мнение, че автохипнозата може да бъде много коварна и ако се практикува от злонамерени хора дори опасна.

  4. Радвам се, че познанията ми са полезни.

    Да, хипнозата /автохипнозата, може да бъдат опасни и трябва да се внимава в какви ръце попадат определени техники.

Вашият коментар