Защита от черна магия чрез огледало

Още от най-дълбока древност е установено, че огледалото има различни приложения в ритуалната магия. Едно от тях е за защита от черна магия и за отблъскване на всякакви неприятности, за психическа самозащита срещу неприятни хора.

В настоящия материал ще разгледам начините за направа на два вида защита от черна магия чрез огледало. Първият касае защита за дома, а другият е за лична защита.

Вариант 1. Защита на дома от черна магия.

Необходимо е да се закупи ново неизползвано огледало, като размерите му са без значение и три бели свещи.

На пълнолуние, в полунощ, пред огледалото се разполагат трите бели свещи. Формата на разположение на свещите трябва да е триъгълна и да се следи да се отразяват от ваша гледна точка в центъра на огледалото.

Свещите се запалват и се оставят да горят около 5 минути. Извършващият ритуала трябва да се отдалечи за това време настрани, така че да не се отразява в огледалото. По този начин един вид огледалото се освещава и се пречиства. Свещите се оставят да горят до края на ритуала.

След изтичането на 5-те минути, човекът, който изпълнява ритуала, влиза в обсега на огледалото и се вглежда в отражението си. Визуализира как с огледалото и домът стават едно цяло, което отразява всякаква негативна енергия.

Визуализацията се прекратява, когато се усети връзката на дома с огледалото. Свещите се гасят и унищожават. А огледалото се поставя в някъде в дома, като изборът на местоположение е по желание.

Ако се наложи смяна на жилище, огледалото се премества покрито. Ако това не се спази по някаква причина, е необходимо ритуалът да се повтори отначало.

Вариант 2. За лична защита.

Избира се и се закупува мъничко огледалце, с размери, позволяващи постоянното му носене от онзи, който ще защитава. Може да е и под формата на бижу.

Отново изпълнението на ритуала е на пълнолуние в полунощ. Палят се пак три бели свещи. Изчаква се да минат 5 минути. След това се визуализира сливане с огледалото. При визуализацията огледалото се свързва с извършващия ритуала. Може за улеснение на този процес да се каже: „От сега нататък нито един враг за мен не е страшен. Именно ти мой щит, ще ме пазиш от всичко“. Когато се усети свързването, свещите се гасят и се унищожават.

Огледалото се взема и се носи постоянно. Като се почувства заплаха, се остава насаме и се поглежда в огледалото, като се мисли: „Нека лошото се отрази обратно към онзи/онази, която го изпраща към мен“.

На усет, когато е необходимо, огледалото периодично може да се пречиства и освещава по описания начин чрез свещите.

Автор: The Shadow , https://magia.onl

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар