Избор на Сигнификатор

Сред основните идеи на таро е, че всяка личност се намира в центъра на свой собствен микрокосмос и това е заложено в идеята за сигнификатор. Така, когато се прави предсказание чрез използването на избраната от таролога колода таро, има значение къде в него се пада онзи, който задава въпроса.

Ето защо преди да се извърши подредба на картите таро, те трябва да се разгледат внимателно и да се избере карта, която да играе ролята на въплъщение на онзи, който задава въпроса и за който се гледа. Тази карта се нарича Сигнификатор, т.е. Бланка.

Съществуват няколко способа да се избере Сигнификатор. Ако човек гледа сам на себе си, някои таролози предпочитат да ползват като Сигнификатор в този случай картата на Мага за мъж и на Върховната жрица за жена. Но това не е задължително. Може да се избере коя да е карта, която се почувства като подходяща за случая, за който се гледа.

Когато се гледа на друг човек, може да се избере аналогично коя да е карта от колодата таро, стига тя да описва някакви реални характеристики на дадения човек или на неговото емоционално състояние. Когато се избира Сигнификатор, не е задължително да се стреми да се избере карта, която на 100% отговаря на личността. Достатъчно е да отговаря на едно или две неща.

Друга техника за избор, която е приложима при заплетени ситуации е, първата случайно сложена при подредбата карта да се възприеме за избрана за Сигнификатор. Тогава картата обозначава не Питащия или този, на който се гледа, а самата ситуация.

Употребата на Сигнификатор, когато се гледа на таро, не е задължителна при всички видове таро. В някои видове таро обаче е. Така е примерно при картите на Ленорманд, където две от картите са Сигнификатори по начало. Това са картите на Дамата и на Господина.

Автор: The Shadow , https://magia.onl

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар