Какво е енергията в магията

Когато човек управлява собствената си енергия, той става способен да прави магия. Китайците наричат тази енергията ци.

В китайската медицина се приема, че ци и кръвта са тясно свързани. Енергията се образува в човешкия организъм, а чрез кръвта се доставя до всяка клетка на тялото.

Енергията е величина, която е присъща на абсолютно всяка частица, предмет или система от тела. В нашата Вселена съществуват различни форми на енергия, които често носят името на съответната сила.

Характерно е това, че всички форми на енергия са еквивалентни и само се превръщат една в друга. При трансформациите цялата енергия остава непроменена. Енергията не може да бъде създавана или унищожавана. Този принцип е известен като Закон за запазване на енергията. Той е валиден е за всяка изолирана система и е директно следствие от това, че физичните закони не се променят с времето. Възможно е обаче енергията да зависи от отправната система.

Мерната единица за енергия най-често е наричана джаул, но в някои други системи се ползват киловатчас или килокалория.

Може да се приеме, че ци е електромагнитна енергия, а магията е нейното управление. Въпросната енергия няма антропоморфни характеристики, т.е. тя не е нито добра, нито е лоша. Електричните заряди са само два вида- положителни и отрицателни. Положително и отрицателно е вид заряд, а не е вид на енергия. За какво ще бъде използвана, зависи от този, който я използва.

Електромагнитната енергия има различни видове въздействия- топлинно, светлинно, механично, магнитно и не на последно място- физиологично. Например, мислите ни са електромагнетизъм, биохимия и нервна система и тази тяхна особеност се използва за направата на магия.

Тъй като магията е управление на енергия, то ритуалът не е необходим в нея, но често пъти се използва. Причината е, че ритуалът подпомага съзнанието да достигне до определени трансови състояния (естествени, а не наркотични или сходни на наркотичните). Така се улеснява предаването на енергия, което е в основата на магията.

Не всеки транс може да предава енергия. Трансове от типа на медитация и автохипноза водят единствено до собственото съзнание. Наркотичните трансове, както и преди писах, са вредни и не са магия.

Трансът, който се използва за магия, трябва да дава достъп до реалността. Това е важно, за да се избегне объркването на фантазията с реалност. Дали трансът е магически, се научава като се проверява реалността. Ако отговаря на реалността, значи всичко е направено коректно.

Автор: The Shadow , https://magiata.info , https://magia.onl

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар