Какво е магията и по какъв принцип действа

Още в древен Египет и Индия маговете забелязали, че има възможност да се оказва волево въздействие на обкръжаващия свят и на хората в него. В тази връзка те открили следната интересна закономерност. Че въздействието, оказвано от човек, се намира в пряка зависимост от силата на неговата воля. Затова те при обучението на маговете на магията, наблягали на развитието и на волевите качества.

Причината именно в този нейн вид магията да работи е, че човешката мисъл е материална. Тя се излъчва и може да оказва влияние на пространството около нас. Мисълта може да съществува в пространството толкова дълго, колкото човек е в състояние да я излъчва. Ето поради това е важно да се владее и налага волята. Освен нея още някои неща са неизменна съставка на всяка една магия.

Освен теоретическите познания, е необходимо също да има колосален запас от вътрешна енергия. Също и умения за работа с тази енергия. Това е нещо, което се развива с времето. За да може да се възползва от магията, магът изучава Вселената и себе си.

Необходимо е и развиване в морален план, тъй като за всяко действие се носи отговорност. Известно е под името „обратен удар“, т.е. всичко се връща към онзи, който е негов източник. Има много опити на разни хора през времето да избегнат обратния удар. Няма успели да го спрат, защото основният закон е, че подобното привлича подобно. Именно този закон е заложен в действието на обратния удар.

Автор: The Shadow , https://magiata.info, https://magia.onl

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар