Как се прави магия

Мислите съдържат енергия, управлението на която е в основата на магията и биват осъзнати и неосъзнати. Затова има два основни начина да се прави магия чрез мислите. Единият начин е като се ползва осъзнаването. Другият начин е като се ползва подсъзнанието.

Когато се прави магия на ниво осъзнаване, тогава резултатът от магията се реализира веднага, освен ако не е зададено друго.

Когато се прави магия на ниво подсъзнание или като комбинация от осъзнато и подсъзнание, то тогава резултатът от магията се реализира постепенно до цялостно постигане на целта в някакъв момент. Човек може да получи това, което цели, но може и да не го получи. Причината е, че нещата, които не се осъзнават, понеже са в подсъзнанието, не са под контрол, докато не се вкарат в сферата на осъзнаваното.

Затова не е желателно да има неосъзнати елементи, когато се прави магия. Така ще се избегне получаването на нежелани последици.

Какво е мисълта? Тя не е нещо нематериално. Не е и мистерия, която по някакъв странен неясен начин се появява в мозъка. Напълно разгадана е от науката. Мисълта е комбинация от електромагнетизъм, биохимия и нервна система.

Мислите се създават от мозъка. Човешкият мозък е изолиран от околната среда и няма пряк досег с нея. Въпреки това мозъкът е информиран от сетивната система за всичко, което се случва наоколо.

На науката е известно, че сетивната система е съставена от много повече от пет сетива. Тази чувствителност на сетивата към определени физични характеристики на енергията има граници, отвъд които не се възприема информация. Също така не може да се възприемат характеристиките на определен вид енергия, за която няма рецептори.

За да има максимален ефект, трябва да се спазват следните основни правила за правене на магия:

1. Ако искате нещо, освен да използвате мисълта си под въздействието на магически транс, трябва да разполагате и с воля, за да насочите мисълта си и с умението да я накарате да действа. Причината за това е, че ако не използвате и волята към своята мисъл, тогава вие единствено мислите нещо, което обаче не правите.

2. Вселената действа според определени физични закони и ако искате да ги нарушавате, ще откриете, че не сте по-могъщи от Вселената. Магията използва Вселенските физични закони, а не им противоречи.

3. Не можете да работите със сила, която не умеете да управлявате. Примерно, искате да левитирате, но умеете ли да управлявате гравитацията? Ако не умеете, значи няма да левитирате.

4. Необходимо е познаването и упралението на причинно-следствените връзки. Заниманията с магия са насочени към придобиването на основен контрол над причината, а до къде ще се стигне в предизвикването на следствия, това зависи от самия човек.

Автор: The Shadow , https://magiata.info , https://magia.onl

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар