Магията в Древен Египет

В Древен Египет магията е била нещо много разпространено… Понеже била едно от средствата за масов контрол над населението, почти нямало човек, който под някаква форма да не е въвлечен и да не се е занимавал… Най-вече в частта с украшенията- известни са ни като амулети- на египетски са били наричани „са“, „мекет“ или „нехет“- египетски думи, които до колкото зная, произлизат от глаголи, означаващи „пазя“, „защитавам“…

Амулетите може да се разделят условно на два вида според това имат или не надписи, т.е. амулети с надписи, амулети без надписи… Първите добре обособени чрез специално обучение на човека да ги прави- заклинания и ритуали- са свързани с поставянето на въпросните амулети върху жив човек или върху тялото на мъртвец… Те амулетите в Древен Египет защото са били не само за живите, но и за мъртвите- за всеки от тях с различна роля…

Надписите по амулетите- от там тръгва неразбирането, че думите са самодостатъчно средство за правене на магия, залегнало в последствие в редица магически традиции… Тези думи, изписани върху амулети, се наричали хекау или слова на властта и касаели главно мъртвите… Думите, написани върху амулета, трябвало да достигнат до мъртвия… Изработвани са най-често от кристална слюда под формата на разни видове фигурки… Но и от други материали се правели- някои от амулетите имало изискване да се правят от точно определени материали…

Понеже по онези времена египтяните били неуки и това писмеността много ги впечатлявала… Изписването на думи върху някаква фигурка, папирус и прочие, ги карало да мислят, че това е сила, която се предава на разстояние… От там тръгват сигилите- първоначално като печати за контрол над демони, а по-късно – като приятното рисуване на символи от хаос магията, вършещо сносна работа за комуникация с несъзнаваното на човека…

От Древен Египет тръгва идеята, че разни висши сили може да бъдат подчинени на хората… По онези времена фараонът, всъщност човек, бил почитан като бог, възприеман като бог и та разбираемо защо на египтяните им хрумнала идеята, че боговете не са чак пък недосегаеми… От там – вярването, че боговете могат да бъдат подчинени на хората, а не само обратното…

И да речем – откривани са кратки магически заклинания, изписвани върху папирус и навити в цилиндрични тръбички, съответно носени от хората, с цел богът или пък няколко бога, да пазят даден човек… Доразвито по-късно от други цивилизации като заклинания за призоваване (по-късно известни като евокации) на разни демони и подчиняването им на волята на мага…

Идеята за душата, до колкото зная, също е свързана с египтяните и техните вярвания за задгробен живот… Ка е аналогът на дух, който продължавал да си съществува и след смъртта на тялото, но при изпълнени определени някои условия…За създател на Ка се счита Хнум- египетски бог на плодородието… Хнум е покровител на извора на Нил, който от кал направил всички живи същества (много преди на евреите да им хрумне да изплагиатстват и тази идея за своя Йехова)…

Ка според египтяните е точно копие на самия човек… Ка притежават хората, но не само… Ка притежават и боговете, но в по-голям брой… Бог Ра си имал цели 14 Ка… Фараонът е бог и затова също имал няколко Ка, не помня колко, а гугъл се оказа неуслужлив…

Част от магията в Древен Египет се състояла в това, че може да се въздейства върху Ка. И въздействието върху Ка е сред нещата, които спомагат да се управляват боговете в полза на хората… Но и не само що се отнася до боговете- има запазени изображения на хора, молещи се на собствената си Ка… Ка имат също и неодушевените предмети…

Според вярванията, Ка е в непосредствени отношения със своето земно проявление… Смъртта нарушавала единството на тялото и Ка… От там идеята, че състоянието на тялото след смъртта и Ка са обвързани и прочутите мумифицирания, целящи да запазят тялото, за да запазят всъщност Ка във вечността след смъртта… Двойникът Ка живее в гробницата и спотребява двойника ка на оставеното за мъртвеца…

Отглас от вярванията за Ка може да се намерят и до ден днешен в съвременната магия…

Грижата за мъртвите била много важна, понеже според египтяните от онова време, мъртвите много ги бивало да се бъркат в делата на живите… И даже живите търсели мъртвите- писали писма до покойници…

Египтяните от древността вярвали също така, че земята, небето, въздухът, задгробното царство- са преизпълнени с всякакви невидими за окото или пък видими- същества… И магията може да ги накара да служат на човека… Подобно на покойниците и боговете- тези същества също били обект на контрол чрез магия- така вярвали на онзи им акъл- често бъркайки природните явления с разни несъществуващи същества…

Интересна разновидност на съществат аза контрол, е т.нар. ушебти… И всъщност… Идеята за големите е плагиатствана от египетските ушебти- отговорници… Това ушебти са били едни статуетки, които чрез заклинания са се „съживявали“ и са работели на полето за мъртвия… Ушебти са изработвани от глина, но не само- има ги и от фаянс, дърво, камък…

Вярването, че изображението и неговият оригинал са свързани- пак е от Древен Египет… Например статуетка на човек и самият човек- според древните египтяни са свързани… Унищожението на статутката води до беди за оригинала- самият човек… Нанасянето на вреда на името, т.е. на словесното обозначение на човек- също води до нанасяне на вреда на самия човек…

Автор: The Shadow , https://www.magiata.info/ , https://magia.onl/

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар