Многомерното пространство в магията и ясновидството

В магията и ясновидството се използва многомерно пространство. Овладяването му дава достъп до възприятия, способстващи управлението на магията и на ясновидството. За повече яснота, ще си послужа с няколко примера.

Обикновеният човек възприема предметите триизмерно, по три параметъра – дължина, ширина и височина. И докато четете това, вече си представяте една позната ви от часовете в училище координатна система на тримерното пространство – с три оси, тръгващи от една точка.

Четвъртото измерение е времето. На повечето хора им е проблем да възпроизведат в представите си получилото се – четвърта ос, перпендикулярна на трите други.

Нека опитам да го формулирам по друг начин. Представете си едно бебе. Впишете го в трите оси– бебето има дължина, ширина и височина. Сега добавете времето. След 3-10-50 години има промяна. Бебето е растяло и се е развивало във времето. Станало е възрастен човек. Но иде реч за едно и също нещо- бебето, с което започнахме представата.

Що се отнася до времето… С каква част от него считате, че разполагате? Ще дам отговора след малко, но пробвайте да помислите сами, преди да го прочете.

Давайки пример с бебето, аз помогнах на съзнанието ви да възприеме времето, като го обвърже с растежа на бебето до превръщането му във възрастен човек.

Но промяната на формата или външния изглед не е времето. Времето е нещо друго.

Ето го и отговорът на въпроса ми от по-горе. Единственото време, с което разполагаме, е онова „СЕГА”, в което сме в момента. То е една йоктосекунда. Само с него разполагаме. Вселената ограничава хората да не могат да избързат нито секунда напред, нито да се върнат секунда назад.

Обаче „Сега”-то е динамично. В него се случват огромен брой промени, често пъти такива, които се осъзнават едва в последствие.

С до тук наученото, за целите на направа на магия и управление на ясновидство, във вътрешния екран вече може към четирите измерения да си „добавим“ и пето, примерно такова:

Пето измерение – това е вероятната ос, отразяваща възможния ход на процеса, който е стартиран по причинно-следствения закон. Например за бебето – да се предвидят вероятни телесни характеристики.

Всъщност, могат да се „създадат“ колкото и каквито измерения е удобно и нужно да се използват. Може и да са само две, а може и да са двадесет.

Автор: The Shadow, https://magia.onl

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар