Подредба за гледане на таро с 3 карти

Подредбата за гледане на таро с 3 карти е най-често използваната.

Популярността се дължи на изключително лесният за използване способ, а разновидностите му са много. Може да се използва както за гледане на друг човек, така и на себе си.

Няма необходимост от някаква специфична подготовка. Формулира се въпрос. Картите се разбъркват добре. При желание може да се подържат за известно време в ръце от онзи, на който ще се гледа. След това от колодата, както е с гръб на картите, се теглят три произволни и се обръщат с лице.

Най-често използваното тълкуване е следното:

– Минало. Настояще. Бъдеще.

1. Минало. Картата указва предпоставките са оказване в дадената ситуация. Или някакви причини, които са заложени в миналото. Ако се тълкува за проблем- то картата изобразява как той се е появил.

2. Настояще. Показва се какво представляват нещата от гл. т. на настоящия момент. Евентуално може да се разкрият някои недоизяснени особености.

3. Бъдеще. Тенденция в развитието на ситуацията. Бъдещето не е фиксирано и подлежи на промяна.

Други също използвани разновидности са:

– Желание. Препятствие. План.

1. Желание. Какво действително се иска.

2. Препятствия. Какво пречи да се реализира желанието.

3. План. На какво да се наблегне, за да сработи планът за действие, чрез който да се постигне желанието.

– Важно. Грешки. Как да се поправят.

1. Важно. Картата изяснява кое е важното в дадена ситуация, но не му е обърнато внимание или е подценено.

2. Грешки. Какви грешки са допуснати.

3. Как да се поправят. На какво да се акцентира в плана за действие, за да се избегнат или да се сведат до мининум последиците от грешките.

Автор: The Shadow , https://www.magiata.info/ , https://magia.onl/

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар