Подредба за таро „Подкова“

Подредба за таро „Подкова“ показва пътя от настоящето към бъдещето и събитията по този път. Участва цялата колода карти таро, която сте си избрали. Най-подходящи са карти на Ленорман, таро на Райдър – Уейт или базираните на Райдър – Уейт колоди, както и някои по-екзотични видове таро.  Въможни са два варианта за подредба на картите таро при дадения случай:

Вариант 1 за „Подкова“

Подредба на картите таро:

–1––– 7–
–2–– 6–-
–-3–-5––
––-4–––

Значенията са:

1 – минало;
2 – настояще положение на ситуацията;
3 – бъдеще;
4 – най-добра линия на поведение;
5 – влияния и въздействия;
6 – вмешателства и препятствия;
7 – възможен съвет;

Вариант 2 за „Подкова“

Подредбата на картите таро:

–-4–––5–-
––3––6––
––2–-7––
–––1–––

Значенията са следните:

1. минало;
2. настояще;
3. възможни планове;
4 тайна причина, контекст на ситуацията;
5. отношения с обкръжаващите;
6. близки действия;
7. възможен съвет;

Важно е да не правите тази подредба по хиляда пъти, а да приемете резултатът, който ще ви се разкрие още от първия път. В случай, че при подреждането на картите таро ви изникнат въпроси, тогава не ползвайте отново същата подредба, а някоя друга, с която да се отговори на въпросите. Подходящо е да използвате и сигнификатори, особено ако работите с картите на Мария Ленорманд. Не прекалявайте и със задаването на доуточняващи въпроси.

Понякога самите карти не разкриват нищо или разкриват твърде малко. Ако това се случи при вас като комбинация, то ще рече, че е по-добре за вас да не знаете отговорите на задаваните въпроси. Тогава най-добре е да не упорствате и да прекратите гледането. 

Автор: The Shadow , https://magiata.info , https://magia.onl

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар