Проект „Сетка“ (проект „Мрежичка“)

сеткаПроект „Сетка“ е руски. На снимката е документ от него, който нямам представа дали е реален.
 
Настоящата тема, която се очертава да е дълга, защото „Мрежичка“ си има 2 разклонения. Едното е «Сетка–МО» (Министерство обороны), а другото е «Сетка–АН» (Академия Наук СССР).
 
Проект „Мрежичка“. Самият избор на име ме кара да се замислям. Мрежичка- дали не е именуван този проект на съзвездието „Мрежичка“ (лат. Reticulum). Кой знае. Може и да е, а може и да не е.
 
Причината за стартирането на този проект е т.нар. «Петрозаводски феномен». Това, което се случило, било през нощта на 19 срещу 20 септември 1977 г. и било огромен неидентифициран летящ обект.  Обектът си полетял над северо-западната част на европейската територия на тогавашен СССР и над територията на Финландия. Официалната позиция тогава била, че става въпрос за руски спътник- Космос-955, но. Нещо в описваните движения на обекта не се връзват с версията за спътник, ако и такъв наистина да е бил пуснат точно на 20 септември.
 
А според някои руски източници, АН на СССР веднага се заела да разследва случая и покрай АН се вдигнали на крак и представители на Министерство высшего образования СССР, Министерство обороны, КГБ, МВД, МГА, ММФ, ГУГМС. Била направена комисия, за състава на която се спряга-
 
– Мигулин В.В. – чл. корр.АН СССР (председатель);
– Петров Г.И. – академик;
– Нариманов Г.С. – ИКИ АН СССР;
– Ефименко И.М. – секция прикладных проблем ООФА АН СССР;
– Макаров А. Н. – ООФА АН СССР;
– Потапов В.Н. – ОМПУ АН СССР;
– Гиндилис Л.М. – ГАИШ;
– Петровская И.Г. – ИКИ АН СССР;
– Распопов О.М. – ПГИ АН СССР;
– Громов Ю.А. – Карельская Гидромет. Обсерв.;
– Труце Ю.Д. – ИФА.
 
Те трябвало в 2 месечен срок да излезнат с резултати от изследване. Въпросната комисия така и не успяла да доложи нещо по-съществено. Тя била нещо като пра-образ на проект „Мрежичка“.
 
„Сетка-АН“ се приема, че стартирала с подписването на разпореждане на Президиума на АН на тогавашния СССР – №0172 от 1-ви август 1978 г. Създадена е с решение на  ВПК и „Сетка-МО“. Съответно двете разклонения на „Мрежичка“ имали различни цели и различни начини на работа.
 
Проект „Мрежичка“ се залегнал на три основни принципа за класификация на НЛО-
 
1. НЛО- като продукт на човешка дейност, т.е. земна техника;
2. НЛО – като нормални природни процеси (примерно- атмосферни явления);
3. НЛО – като продукт на извънземна цивилизация;
 
Проектът бил с продължителност на действия към 13 години и обработил хиляди сигнали за НЛО. Приемали, че има масово наблюдение на даден обект, ако са го видели над 7 човека. Но според руски източници, е имало обекти, които са били наблюдавани от над 50 човека… Като от всичките много хиляди съобщения, към около 300 си заслужавали вниманието и изследването.
 
И руснаците, както и американците, ползват сходни подходи за прикриване на дейността от такива проекти. Руската версия е- „ами ние тъкмо пуснахме спътник или си правим едни експериментални полети, а вие какво си мислите, че сте видели, а освен това винаги може и да си загубите психичното здраве някъде по трасето“.
 
Разбира се, със сигурност една част от НЛО са всъщност съвсем земна техника, съвсем ясни на науката атмосферни явления или просто са част от нечие разбито психично здраве. Но… От хиляди съобщения остават една част, които си заслужават вниманието и те са, които са причината с години наред да съществуват и действат такива проекти, каквито се описват в настоящия раздел на блога.
 
И в частност – проект „Мрежичка“.
 
Както писах, проект „Мрежичка“ се разделя на 2 части. Нека да ги разгледам последователно.
 
 

Проект «Сетка-АН» (Академия наук СССР) – Проект „Мрежичка – АН“ (Академия на науките на СССР)

 
Тази част на проекта е активна за периода 1978 – 1991 години. Името на проекта е било изменяно – от 22 август 1980 г., по решение ВПК № 255: „Галактика-АН“. По-късно става на – „Горизонт-АН“.
 
В програмата на научно-изследователската работа по изучаването на Аномални Космически и Атмосферни Феномени (съкратено на АКАФ – като синоним на НЛО се използва в документите от периода) в рамките на проекта „Мрежичка-АН“, влизало следното-
 
Обзор на съвременното състояние на проблема – ситуация в различните държави (САЩ, Франция, Китай и други). Изследване на опита и работата на чуждестранни научни организации във връзка с изучаването на аномални явления и основни резултати от изследването на проблема.
 
Събиране и анализ на текуща задгранична информация – по литературни източници и на основата на преки контакти с чуждестранни изследователи. Направа на архиви от данни и създаване на единен каталог.
 
Събиране и анализ на информация от СССР, което протичало по следния начин-
 
1. Създаване на специализирани мрежи от станции за наземно наблюдение, включващо:
 
1.1 Разработка на методика за наблюдение.
1.2 Проектиране и създаване на апаратура за наземни наблюдения.
1.3 Внедряване на методика и организация за наблюдаване на АКАФ чрез съществуващите мрежи от станции.
1.4 Създаване на специализирани наблюдателни пунктове.
1.5 Научно – методическо ръководство за наблюдения.
 
2. Събиране на информация от населението:
 
2.1 Разработване на инструкции за непрофесионалните наблюдатели.
2.2 Разяснителна работа сред населението.
2.3 Научно – методическо ръководство за любителски колективни начинания (примерно за клуб на астрономите-любители и др. подобни).
 
3. Събиране на информация за наблюдения на АКАФ във въздуха, на и под водата, в космоса:
 
3.1 Разработване на инструкции за съответните служби.
3.2 Внедряване на инструкции и контрол на тяхното изпълнение.
3.3 Научно – методическо ръководство и консултации.
 
4. Аномални радиолокационни феномени (АРФ):
 
4.1 Изследване и класификация на смущения, определяни като АРФ.
4.2 Разработване на инструкции за разграничаване на АРФ от други смущения.
4.3 Внедряване на инструкции и контрол на тяхното изпълнение.
4.4 Научно – методическо ръководство.
 
5. Централен архив на данни (ЦАД) – отчет, архивна обработка и съхранение на документацията, постъпваща от специализираните мрежи от станции за наземно наблюдение, от населението и от различните ведомства. На съхранение подлежали всички носители на информация за АКАФ.
 
6. Предварителен анализ и селекция на постъпващата информации, подбор на случаи на АКАФ и АРФ.
 
6.1. Получаване на информации от съответните ведомства за обекти и технически експерименти в атмосферата, на водата, под водата, в космоса.
6.2. Разследване на обстоятелствата и наблюдения на място.
 
7. Създаване на единен каталог на АКАФ и АРФ.
 
7.1. Организация на основния масив от данни.
7.2. Разработване на методи за кодиране на съобщенията.
7.3. Кодиране на съобщенията на основния масив от данни.
7.4. Разработване на информационно-търсещи системи (ИТС).
7.5. Реализация на информационно-търсещи системи.
 
8. Анализ на данните от наблюденията.
 
8.1 Физически параметри на АКАФ.
8.2 Статистически параметри на АКАФ.
 
На база получаваните данни са били разработвани задания, водещи до нови технологии и техника. Надали е случайно, че „Мрежичка-АН“ е преименувана по-късно в „Галактика-АН“. Но самата програма имала и някои пропуски, произтичащи от особеностите на времето и най-вече във връзка с налаганата политическа идеология.
 
Много от документите са унищожени със смяната на политическия режим, за други се говори, че са продадени на САЩ и на други, заинтересовани да си платят. Но има и изтекли данни и пиша на база каквото е общо-достъпно за обикновените хора (и като приключа с писането, ще дам списък с източници).
 
 

Проект «Сетка–МО» (Министерство обороны) – проект „Мрежичка – МО“ (Министерство на отбраната)

 
«Сетка – М» или «Сетка – МО» – това е едно и също и се отнася до „Мрежичка-МО“. Започнало е работа през 1978г. едновременно с „Мрежичка-АН“.
 
„Мрежичка-МО“ събирала данни от наблюдения и прочие, постъпващи от различните видове войски. Основното, което вълнувало военните, е как НЛО влияе на военната техника и състава на войската. Притеснението идвало от това, че имало съобщения, че цялата апаратура излизала от строя или започвала да работи неадекватно- това- при наблюдение на НЛО. Съобщаваното явно не се харесвало на управленския състав.
 
Постъпвала информация и за войници, които при наблюдение на НЛО губели сили и получавали халюцинации.
 
Във връзка с „Мрежичка-МО“ – ето това е добре направено.

След държавният преврат през 1991г. проект „Сетка“ е закрит. Една част от по-занимателните документи е продадена. Друга останала у лицата, работещи по проектите и съответно с времето- разсекретена. Трета част потънала безследно.
 
 
Автор: The Shadow , https://magia.onl
 
 
Източници:
Материалы Соколова Бориса Александровича, кандидата технических наук, полковника в отставке; в 1978–1989 гг. был координатором исследований аномальных явлений в Министерстве обороны и АН СССР.
Материалы статья Николая Субботина «Проект «Сетка»» rufors.org.
Материалы статьи Михаила Борисовича Герштейна «Тайны НЛО и пришельев»
tainaufo.com
Материалы сайта Михаила Борисовича Герштейна miger.ru/archive.htm (поддержка прекращена, закрыт).
detect-ufo.narod.ru
Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар