Ритуал за успешна продажба на жилище / имот

Ритуалът за успешна продажба на жилище / имот е лесен за изпълнение и не се изискват предварителни познания, за да се направи.

Купува се нова метла. Тя се поставя в единия ъгъл на жилището / имота, който ще се продава. Това действие е символично.

Чрез него се активира позицията, че е време за огромно разчистване и последваща промяна. То представлява пред-подготовка на съзнанието за ритуала.

Самият ритуал се извършва в полунощ, като стаята, в която се прави, трябва да е добре проветрена. Палят се 5 нови бели свещи, които да са наредени в кръг. Следи се да няма нищо лесно запалимо наоколо.

Казва се следното заклинание от типа на:

„Както тази метла прочиства дома,
така да се отвори съдбата ми към новото.
Нека да започнат да идват желаещи купувачи,
Когато всички те се извървят,
последният ще го закупи
и аз ще имам ново начало!
Нека така да бъде!“

Свещите се гасят и може да се ползват за друго.

На другия ден се прави подготовката за продажбата, която предстои да се извърши. Намира се брокер, който да се заеме с продажбата на въпросното жилище / имот. Пускат се обяви. Жилището трябва да е чисто, имотът да е добре поддържан.

Автор: The Shadow , https://magiata.info , https://magia.onl

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар