Съвместимост по признак стихии на тарото при подредба

При всяка подредба на таро освен значението на всяка отделна карта, е необходимо да се отчита и влиянието на картите една върху друга, включително за стихиите. Така се подпомага процесът, при който се определя по какъв начин да се тълкува нейното значение. Картите или взаимно си усилват действията една на друга, или отслабват в зависимост от съвместимостта им по най-разнообразни признаци. В настоящия материал ще бъде разгледана съвместимостта на картите таро по признака стихии.

Съвместимите стихии са следните:

Огън – Въздух
Земя – Вода
Огън -Земя
Вода – Въздух ( съгласно някои методики, например тази на Тереза Михелсен, двете последни съответствия са неутрални)

Картите, които са се паднали една до друга и принадлежат на една стихия (примерно Огън – Огън, Вода – Вода и други), се усилват взаимно и преобладаването на дадена стихия в подредбата има значение за начина, по който ще се тълкува.

Несъвместимите стихии са следните:

Огън -Вода
Земя – Въздух

По-долу са изброени значенията на стихиите, съответващи на системата на таро, която се използва от „Златната зора“:

0- ШУТ – Въздух;
1- МАГ- Въздух;
2- ЖРИЦА – Вода;
3- ИМПЕРАТРИЦА – Земя;
4- ИМПЕРАТОР – Огън;
5- ЖРЕЦ – Земя;
6- ВЛЮБЕНИТЕ – Въздух;
7- КОЛЕСНИЦА – Вода;
8- СИЛА – Огън;
9- ОТШЕЛНИК – Земя;
10- КОЛЕЛО НА СЪДБАТА – Огън;
11- ПРАВОСЪДИЕ – Въздух;
12- ПРОВЕСЕНИЯТ – Вода;
13- СМЪРТ – Вода;
14- УМЕРЕНОСТ – Огън;
15- ДЯВОЛ – Земя;
16- КУЛАТА – Огън;
17- ЗВЕЗДА – Въздух;
18- ЛУНА – Вода;
19 – СЛЪНЦЕ – Огън;
20- СЪД – Вода / Огън (по личен избор);
21- ВСЕЛЕНА – Земя;

Ето и значенията на стихиите, съответно на четирите серии:

Чаши – съответстват на елемента Вода.

Жезли – съответстват на елемента Огън.

Мечове – съответстват на елемента Въздух.

Пентакли (Монети, Дискове) – съответстват на елемента Земя.

Автор: The Shadow , https://magiata.info , https://magia.onl

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар