Създаване на собствена колода таро

Създаването на собствена колода таро е въпрос на личен избор. Добре е, преди да се пристъпи към вземането на такова решение, първо да е овладяна работата с поне няколко различни вида таро. Така със сигурност ще има познаване на структурата на картите. Тя не е случайна, а отговаря за осъществянането на връзката с подсъзнанието, където е в повечето случаи информацията от проведеното ясновидско гадаене.

Ако не се познава добре нито една структура на таро, тогава е по-правилно да се изчака с направата на своя колода. Ако опитът не е чак толкова голям, е необходимо да се възпроизведе структурата на някоя от вече известните, примерно таро на Уейт. Може да се използват обаче и други структури. Например тази на Ленорман, която е доста различна от на Уейт. Или пък още по-древните 50 врати на Бина, които са 50 карти от 1465г., базирани на третия сефирот в кабала.

В класическия случай обаче придържането е хубаво да е към структура с аркани, макар и да не е задължително. Аркана е дума от латински и означава тайна. Арканите крият в себе си тайно познание под формата на богата символика, присъща на всяка отделна карта. Включително в някои колоди е закодирана алхимия, астрология, номерология, кабала и още много други. Дори някои съвременни колоди включват хомеопатия и медицина. Вътре в собствената колода таро е правилно да се закодира някакво лично или научено от другаде знание от сферата на магия и окултизъм.

Големите аркани са 22 на брой и отразяват динамиката на събитията. Те са описание на Пътища. Изобразяват Сили в Преход, т.е. събития от живота или световната история, които се развиват в някакви посоки. Могат да бъдат обособени в 3 групи. Стимулиращи, Формиращи и Уравновесяващи (или Реципрочни). От тях зависи до колко събитието се развива в дадена посока и може да се променя.

Малките аркани са 56 на брой и съдържат статиката на събитията. Те са групирани в четири бои: жезли, бокали, мечове и пентакли (в някои колоди монети). Показват Сили, които са без развитие и в застой, понякога и Пътища без изход.

В зависимост от целите на гадаенето, някои таролози ползват само картите от Големите аркани или само картите от Малките аркани. Това обаче трябва да е добре преценено. Не е без значение каква структура на картите се избира при осъществяването на гледането на тях.

След като е избрана структурата на картите, които ще се изработват, се пристъпва към самата изработка. Начините са много. Вариант е да се рисуват, ако ги има уменията за това. В противен случай крайният резултат може да се окаже комичен. Възможна е и изработка на картите с фотошоп или с друга подходяща компютърна програма. За неуверените в художническите и компютърните им познания остава да използват колаж от снимки и вестници. Допустимо е в колажа да се допише или да се дорисува нещо.

Случвало ми се е в моята практика и да попадна на лично таро, на което няма картинки, а само надписи коя карта каква е и какво означава. Това също работи, дори да не радва окото с кой знае каква визия.

За изработка на лично таро може да се използва и всичко, което дойде на ума в процеса на развихряне на личното творчество. Няма някакви специални ограничения. Единственото важно е да има правилно организирана структура на картите. В противен случай няма да има резултат при тяхната употреба или той ще е слаб.

Когато собственото таро е готово, не се бърза да се ламинира или да се даде на печатница за професионално разпечатване под формата на карти (според финансовите средства и лични предпочитания). Такова бързане обикновено е грешка. Необходими са някои тестове и дооправяния, затова се процедира както с придобита нова колода таро, описан в: Как да се настрои колодата таро. Правят се около десетина реални гадателски сеанса с тарото в „суровия“ негов вид. Така, когато при употребата му възникне необходимост елемент да се добави или да се премахне, се спестява повторното харчене на пари и ходене за ламиниране или разпечатване в специализирана печатница.

Автор: The Shadow , https://magia.onl

Споделете това в:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Вашият коментар