Вътрешен екран в магията

Още от най-дълбока древност в менталната магия се употребява вътрешен екран като част от активното управлението на реалността посредством използването на разнообразен набор…

Read More