Гримоар

Гримоар (Grimoire) – с тази дума през средновековието са озаглавявали книги, съдържащи заклинания и магически формули. Произходът на думата „гримоар“ не е известен,…

Read More